Als er in uw bedrijf brand uitbreekt, iemand gewond raakt of een ontruiming nodig is, dan zijn het bedrijfshulpverleners (BHV'ers) die actie ondernemen. Zij weten wat er wel en wat er niet moet gebeuren als er brand is, iemand flauwvalt, of het gebouw ontruimd moet worden. 

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen hun bedrijf een zgn. voorpostfunctie te vervullen tot de komst van professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance). Het uiteindelijke doel is het nemen van maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

De complete Basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat uit vier modulen:

  • Niet-Spoedeisende Eerste Hulp
  • Spoedeisende Eerste Hulp
  • Brandbestrijding
  • Ontruiming

Deze modules kunnen ook los gevolgd worden, elk met een eigen deelcertificaat. De vier deelcertificaten kunnen uiteindelijk ingewisseld worden voor het complete certificaat Bedrijfshulpverlener! Zo kunt u kiezen wanneer u welk deel van het BHV-certificaat haalt. Of u kiest ervoor om niet alle deelcertificaten te halen omdat bijvoorbeeld uw bedrijfssituatie hier niet om vraagt.

Dit vraagt om maatwerk. Laat u daarom adviseren en neem contact met ons op.