Als er in uw bedrijf brand uitbreekt, iemand gewond raakt of een ontruiming nodig is, dan zijn het de bedrijfshulpverleners (BHV'ers) die actie ondernemen. Zij weten wat er wel en wat er niet moet gebeuren als er brand is, iemand flauwvalt, of het gebouw ontruimd moet worden. 

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen hun bedrijf een zgn. voorpostfunctie te vervullen tot de komst van professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance). Het uiteindelijke doel is het nemen van maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

De complete Basisopleiding Bedrijfshulpverlener (BHV) bestaat uit 4 modules:

  • Niet-spoedeisende Eerste Hulp
  • Spoedeisende Eerste Hulp
  • Brandbestrijding
  • Ontruiming

De theorie bestudeert u thuis wanneer het u uitkomt. De e-learning sluit u af met een toets. Na positieve afronding krijgt u een certificaat wat toegang geeft tot de praktijkdag. Op die dag ligt dus de nadruk op de vaardigheden. De praktijkdag wordt afgesloten met een schriftelijke toets. Na positieve afronding van beide onderdelen ontvangt u het certificaat bedrijfshulpverlener.