2 Daagse opleiding

Basisopleiding Bedrijfshulpverlener (BHV)

Als er in uw bedrijf brand uitbreekt, iemand gewond raakt of een ontruiming nodig is, dan zijn het bedrijfshulpverleners (BHV'ers) die actie ondernemen. Zij weten wat er wel en wat er niet moet gebeuren als er brand is, iemand flauwvalt, of het gebouw ontruimd moet worden. 

 

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen hun bedrijf een zgn. voorpostfunctie te vervullen tot de komst van professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance). Het uiteindelijke doel is het nemen van maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

 

De complete Basisopleiding Bedrijfshulpverlener (BHV) bestaat uit 4 modules:

 

  • Niet-spoedeisende Eerste Hulp
  • Spoedeisende Eerste Hulp
  • Brandbestrijding
  • Ontruiming

De klassieke opleiding duurt twee dagen. Hierin worden de vaardigheden aangeleerd en de theoretische achtergrond behandeld. Op beide dagen worden de vaardigheden en de competenties beoordeeld en afgetekend. Beide dagen worden afgesloten met een examen wat, na een positieve afronding, recht geeft op het certificaat bedrijfshulpverlener

Geen evenementen aanwezig