De opleiding Eerste hulp bij werken met kinderen gaat in op situaties waar veel wordt gewerkt met kinderen. Denk hierbij aan crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, binnen- en buitenschoolse opvang.

Maar denk ook aan bijvoorbeeld sportaccommodaties. 

Dit certificaat staat op de lijst van geregistreerde certificaten in de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het certificaat is tevens een geldig EHBO certificaat voor de gastouderopvang.

Wanneer ook het certificaat Brandbestrijding en Ontruiming behaald wordt binnen een periode van drie maanden, kunnen deze drie certificaten samen ingewisseld worden voor het diploma Bedrijfshulpverlener. Zo is er zelfs voor de basisopleiding maatwerk mogelijk!