De opleiding Ploegleider BHV is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg bij een inzet.

De opleiding duurt twee dagen. De examinering vindt op vergelijkbare wijze plaats als bij de Basisopleiding Bedrijfshulpverlener. Er wordt dus een theorie-examen met meerkeuzevragen afgenomen en de competentielijst wordt door de instructeur/examinator afgetekend.

Het praktijkexamen bestaat uit een praktijkoefening. Hierbij wordt de inzet van de aankomend ploegleider beoordeeld aan de hand van een verrichtingenlijst. Na goed gevolg ontvangt u het certificaat Ploegleider BHV.