Veiligheid is een breed begrip. Via open-vca.nl kunnen we u ook een breed pakket aanbieden.

Veilig werken en een goede BHV organisatie beginnen bij de Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E). De RI&E is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers) en volgt uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Na het opstellen van de RI&E dient er ook een plan van aanpak opgesteld te worden (als een verplicht onderdeel van de RI&E).

Wij werken samen met een gecertificeerd Hoger VeiligheidsKundige (HVK) die u kan adviseren en waar nodig de RI&E voor u kan opstellen. Nadat de RI&E opgesteld is, zullen de actiepunten vertaald moeten worden in een BHV-plan. Ook het opstellen en de implementatie hiervan kunnen wij voor u verzorgen. Bij deze implementatie moet u denken aan voorlichtingsbijeenkomsten en bijvoorbeeld de noodzakelijke vluchtweg tekeningen

Daarnaast verzorgen wij trainingen voor de beheerder van de brandmeldinstallatie (BBMI), maar ook kunt u, zoals de naam open-vca.nl eigenlijk al zegt, bij ons terecht voor VCA en vol-VCA opleidingen. Lees vooral verder en informeer naar de mogelijkheden.