Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw te hebben, dienen ook te zorgen dat er een de beheerder voor deze installatie is, die aantoonbaar is opgeleid.

De taken van de beheerder brandmeldinstallatie bestaan uit bediening, periodieke controle en preventief onderhoud van de brandmeldinstallatie. Daarnaast fungeert de beheerder als eerste aanspreekpunt voor de brandweer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie waarin twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om wel of niet uit te rukken.

Met de opleiding Beheerder brandmeldinstallatie wordt u opgeleid om deze taak te kunnen uitvoeren conform de gestelde officiële normeringen.