VCA is een begrip als het gaat om veilig werken. De afkorting staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. De opleiding VCA geeft inzicht in de voordelen van veilige werkomstandigheden en de gevaren van onveilige situaties. De cursus draagt bij aan de professionaliteit en het voorkomen van ongelukken. Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijk examenbureau. Na positieve afronding ontvangt u een officieel erkend certificaat en een handige draagpas. Deze is tien jaar geldig.

De opleiding gaat in op;

 • Wetgeving
 • Gevaren, risico's en preventie
 • Ongevallen: oorzaken en preventie
 • Veiligheidsgedrag
 • Taken, rechten, plichten en overleg
 • Procedures en instructies
 • Voorbereiden op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)